5 February 2024

Autisme en ADHD

Twee kanten van dezelfde medaille?

Annelies Spek

Jan Buitelaar

20u · Annelies Spek (AEC) en Jan Buitelaar (RU)
  
19u30 · Norman Samuels Trio  live
 
moderator · Ronald Kleiss
 
* * * * * 
 
5 februari · 19u30/20u - 22u
 
The Shamrock · Smetiusstr. 17
 
gratis entree
 
in Nederlands

Wat hebben mensen

met autisme en ADHD met elkaar gemeen? Schijnbaar niets, afgaande op de stereotypen van een sociaal angstige introvert en een rusteloze extravert, die helaas nog steeds aan deze stoornissen kleven. Hierdoor zou je denken dat ze een andere oorsprong hebben. Fascinerend genoeg hebben onderzoekers ontdekt dat beide neurobiologische ontwikkelingsstoornissen mogelijk veroorzaakt worden door vergelijkbare veranderingen in de hersenen en dus beschouwd kunnen worden als 'twee kanten van dezelfde medaille'.
 
Annelies Spek (Autisme Expertise Centrum) en Jan Buitelaar (Radboud Universiteit) belichten deze medaille in het Science Café op maandag 5 februari. Annelies Spek is klinisch psycholoog en expert op het gebied van autisme bij volwassenen. Als senior onderzoeker doet zij onderzoek naar autisme en haar raakvlakken met andere stoornissen. Jan Buitelaar is psychiater en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In zijn onderzoek maakt hij gebruik van neuroimaging en moleculaire methoden om ADHD en autisme te bestuderen. De twee experts zullen samen met het publiek de verschillen en overeenkomsten van beide stoornissen verkennen. Om je hersenen weer tot rust te brengen, wordt de avond begeleid door de kalmerende jazz van het Norman Samuels Trio.

Ronald Kleiss

Norman Samuels Trio