6 maart 2023

Psychopraat

inzichten in psychopathie

Robbert-Jan Verkes

Josanne van Dongen

20u · Robbert-Jan Verkes (RU) en Josanne van Dongen (EUR)
 
19u30 · Penvriend  live
 
moderator · Linda Drijvers
 

* * * * * 
 
6 maart · 19u30/20u - 22u
 
The Shamrock · Smetiusstr. 17
 
gratis entree
 
in Nederlands

Psychopathie

heeft in de popcultuur een imago van geweld en misdaad, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Psychopaten kunnen andere mensen goed lezen en inschatten wat ze gaan doen. Het is ook bekend dat ze minder empathisch zijn, maar anderen wel goed kunnen manipuleren. Zijn deze kenmerkende eigenschappen te herleiden naar verschillen in het brein? Mogelijk leren psychopaten anders dan niet-psychopaten, of zijn er verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf? Het is bekend dat bij psychopathie een erfelijke component betrokken is, maar welke andere factoren kunnen mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen ervan? En wat is er bekend over effectieve behandelingen voor mensen wiens leven wordt beïnvloed door hun psychopathie?
 
Robbert-Jan Verkes en Josanne van Dongen, experts in de forensische psychologie, zullen op maandagavond 6 maart recente ontwikkelingen in het neurobiologisch onderzoek rond psychopathie komen bespreken in het Science Café. Verkes (RU, Pompestichting) verbindt bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek met de klinische praktijk van forensische psychiatrie. Hij bestudeert onder andere straf en agressie waarbij hij kijkt naar specifieke hersengebieden als de amygdala en prefrontale cortex. Door zijn werk als psychiater kan hij daarnaast levendige voorbeelden geven van de behandeling van psychopaten. Van Dongen (EUR) onderzoekt de psychopathische persoonlijkheid en hoe deze zich verhoudt tot agressie. Door middel van elektrofysiologie en hersenmodulatietechnieken, brengt zij het psychopathisch brein in kaart en kijkt hierbij ook naar de rol van empathie. Deze neurobiologische inzichten gebruikt ze voor het ontwikkelen van interventies tegen agressie. Deze avond zal Penvriend de spanning doorbreken en met hun dromerige indie-folk zorgen voor een feel–good mood.

Linda Drijvers

Penvriend