24 April 2023

Mannen- of Vrouwenziektes?

het belang van sekseverschillen in biomedisch onderzoek

Ineke Klinge

Loes Visser

20u · Ineke Klinge (NVG&G) en Loes Visser (Erasmus MC)
 
19u30 · Olaf Putker & the Scenic Sound  live
 
moderator · Ronald Kleiss
 

* * * * * 
 
24 april · 19u30/20u - 22u
 
The Shamrock · Smetiusstr. 17
 
gratis entree
 
in Nederlands

Van oudsher

heeft het biomedische onderzoek zich gericht op de '70-kilo man'. Er was geen oog voor de verschillen tussen mannen- en vrouwenlichamen. Genetisch gezien verschillen deze alleen in de X en Y chromosomen, maar wat zijn de hormonale en fysiologische gevolgen? Hoe beïnvloedt dit het ziektebeeld, -verloop en -behandeling? En resulteert dat in echte mannen- of vrouwenziektes? Onderzoek gebaseerd op enkel mannen heeft geleid tot ziektemodellen die enkel toepasbaar zijn op mannen. De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat er medisch weldegelijk beduidende verschillen zijn tussen de geslachten. Bepaalde ziekten, zoals hartfalen, uiten zich anders bij vrouwen. Bovendien zit het sekseverschil niet alleen in de uitwerking van een ziekte, maar ook in de behandeling daarvan. Het is daarom van belang dat bij biomedische onderzoeken beide seksen evenveel vertegenwoordigd worden. Gebeurt dit al voldoende of zijn er nog steeds problematische tekortkomingen?
 
Op maandagavond 24 april heeft het Science Café met Ineke Klinge (Nederlandse Vereniging voor Gender en Gezondheid) en Loes Visser (Erasmus MC) twee experts te gast op het gebied van sekseverschillen in biomedisch onderzoek. Al vanaf het begin van genderstudies is pionier Klinge hierbij betrokken, eerst als promovendus en later met haar eigen onderzoekslijn. De laatste jaren geeft ze op Europees niveau onderzoekers advies over het verbreden van de sekseblik binnen hun onderzoek. Visser is ziekenhuisapotheker en klinisch epidemioloog. Ze doet onderzoek naar de seksespecifieke werking van medicijnen. Hierbij richt ze zich niet alleen op het verschil in bijwerkingen en bijkomende ziekenhuisopnames, maar ook op andere man/vrouw verschillen zoals therapietrouwheid. Naast de wetenschap en discussie, brengt Olaf Putker & the Scenic Sound deze avond een originele mix van muziekstijlen, geïnspireerd op eigentijdse indie en zeventiger-jaren folk.

Ronald Kleiss

Olaf Putker & the Scenic Sound