4 september 2022 @Waalstrand (Fête de la Nature)

Biodiversiteit

tot op de bodem uitgezocht

David Kleijn

George Kowalchuk

19u30 · David Kleijn (WUR) en George Kowalchuk (UU)
 
19u00 · Tia Mangola  live
 
moderator · Maïté Tjon A Hie

* * * * * 
4 sept · 19u/19u30 - 21u30
 
gratis toegang
 
in Nederlands

Het Science Café trapt

het nieuwe seizoen af met een primeur. Tijdens het Fête de la Nature verkast het Science Café voor de eerste keer in haar geschiedenis van de pub naar de vrije natuur, het prachtige Waalstrandje van de Ooyse Schependom. Op zondagavond 4 september, rond zonsondergang, zullen hoogleraren David Kleijn (WUR) en George Kowalchuk (UU) ons er komen bijpraten over biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Zoals bekend gaat het daarmee ronduit slecht. De laatste decennia zien we een ongekend snelle afname van het aantal plant- en diersoorten en een daarmee toenemende druk op de natuur, grotendeels als gevolg van menselijk handelen. Betekent dit dan ook dat juiste acties deze trend kunnen omkeren en een ineenstorting van vitale ecosystemen kunnen voorkomen? Wat zijn juiste acties?

David Kleijn probeert deze vraag te beantwoorden vanuit inzicht in de ecologische mechanismen en processen en door rekening te houden met de landbouwkundige, economische en sociale aspecten. Te midden van het Waalse rivierlandschap zal hij spreken over effectieve strategieën om te komen tot duurzaam landgebruik en natuurbeheer. Het overgrote deel van de biodiversiteit is aan het oog onttrokken; dit is namelijk microbieel en bevindt zich onder de grond. George Kowalchuk zal ons kennis laten maken met deze bedrijvige, verborgen wereld. Daarbij gaat hij ook in op plant-microbe interacties en bespreekt hij de essentiële rol van de microbiële bodemflora bij het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit. Deze avond aan het water zal Tia Mangola met hun Braziliaanse samba en bossa nova de sfeer aanwakkeren; breng jij je snacks en drankjes (en eventueel iets om op te zitten)? Het weer is prima, dus iedereen is van harte uitgenodigd om te komen genieten en mee te doen!

Maïté Tjon A Hie

Tia Mangola