15 juni 2022

Identiteit

Wie ben ik?

Susan Branje

Andrik Becht

Lisanne de Moor

8u · Susan Branje, Andrik Becht en Lisanne de Moor
 
7u30 · Yandra
 
mod · Linda Drijvers
 
* * * * *
15 juni · 7u30/8u-10u
The Shamrock
gratis entree
in Nederlands

Wie ben ik?

Wie wil ik zijn? Hoe zien anderen mij? Identiteit en identiteitsvragen spelen een belangrijke rol in ons denken, voelen en handelen. Terwijl we continu bezig zijn ons te verhouden tot een immer veranderende realiteit, vormt zich een kernidee over wie je in essentie bent. Dit is een complex proces dat gepaard gaat met een serie grote en kleine crises. Alhoewel centraal tijdens de adolescentie, blijft je identiteit zich je leven lang ontwikkelen. Identiteit speelt een sleutelrol bij bepaalde stoornissen en problemen die verband houden met angst en onzekerheid - zoals die rond etniciteit en bij genderdysforie - en is uiteindelijk fundamenteel voor ons functioneren en geluk.
 
Maar wat weten we precies over identiteit en identiteitsontwikkeling? Voordat we de zomer induiken heeft Science Café Nijmegen op woensdagavond 15 juni identiteitsonderzoekers Susan Branje (UU), Lisanne de Moor (UU & TU) en Andrik Becht (UU) te gast om ons hierover bij te praten en in gesprek te gaan. Branje zal ingaan op identiteit als psychosociaal fenomeen; hoe het wordt gevormd door je relaties en interacties met anderen en de bredere sociale context. De Moor bestudeert identiteit aan de hand van narratieven - de verhalen die we over onszelf creëren - en kijkt hierbij ook naar psychische problemen. Becht zal zijn onderzoek naar identiteitsonzekerheid en depressie uiteenzetten en gaat daarnaast ook in op de (toetsing van) identiteitstheorie en de relatie tussen hersenontwikkeling en identiteit. Voor Yandra is het altijd zomer; zij zullen deze avond een vleugje identidade Brasileira geven.

Linda Drijvers

Yandra