12 september 2018

Ecolomie?

hoe economie en ecologie te reïntegreren

Louise Vet

Louise Vet

Aart de Zeeuw

Aart de Zeeuw

20u · Louise Vet (NIOO & WUR) en Aart de Zeeuw (TiU)
 
19u30 · Jet & Femke live
 
moderatie · Jan Hendriks
  
* * * * *
12 september · 19u30/20u - 22u
 
The Shamrock · Smetiusstr. 17
 
gratis toegang · vrije inloop
 
Nederlands

De komende jaren zijn bepalend

voor hoe de Aarde het komende millennium eruitziet. Nu zouden wij nog de mogelijkheid hebben de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming te beteugelen. Zodra het 2 graden kantelpunt is bereikt, verandert ons ecosysteem echter van een vriend in een vijand en zullen gebieden als de Zuidpool, de Russische permafrost en het Amazoneregenwoud broeikasgassen gaan uitstoten in plaats van opnemen. Als bijdrage aan de Parijse klimaatdoelstelling zijn deze zomer de hoofdlijnen van een Nederlands klimaatakkoord geschetst. Of wereldwijd tijdig en afdoende wordt gehandeld is zeer de vraag; de mens kan van nature slecht omgaan met dit soort complexe, mondiale lange-termijn problemen. Allicht kunnen wetenschap en technologie hierbij andermaal een doorslaggevende rol spelen en, na welvaart en overexploitatie, ons nu de weg naar duurzame ontwikkeling wijzen. Hoe kunnen we ons economische denken en handelen grondvesten in de realiteit van het aardse ecosysteem?

Woensdag 12 september staat deze vraag centraal in het Nijmeegse Science Café met emeritus hoogleraar Milieueconomie Aart de Zeeuw (TiU) en hoogleraar Ecologie Louise Vet (NIOO, WUR). Aart de Zeeuw zal deze avond zijn uitgebreide expertise delen over de integratie van dynamische ecologische systemen in economische analyses; denk daarbij o.a. aan de waardering van natuurlijke bronnen, de ecosysteemdiensten, en de risicobepaling van kantelpunten. Door o.a. gebruik te maken van speltheorie, gaat hij op zoek naar optimaal management en mogelijke doorbraken in het internationale milieubeleid. Louise Vet, directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie, neemt de natuur als vertrekpunt en bespreekt de lessen die we kunnen leren uit de principes waarop haar ‘economie’ is gebaseerd. Zo pleit ze vurig voor een rigoureus herontwerp van onze economie, met daarbij een centrale rol voor gesloten kringlopen, biodiversiteit en zonne-energie. Optimalisatie, revolutie of een combi; hoe komen we tot een nieuwe, duurzame economie? En hoe ziet deze eruit?

Jan Hendriks

Jan Hendriks

Jet & Femke

Jet & Femke