12 november 2018

Geunificeerde Cognitie

het heden waarnemen door de toekomst te voorspellen

Johan Kwisthout

Johan Kwisthout

Eelke Spaak

Eelke Spaak

20u · Johan Kwisthout & Eelke Spaak (beide RU)
 
19u30 · Seance live
 
moderatie · Maïté Tjon A Hie
  
 
* * * * *
 
12 november · 19u30/20u - 22u
 
The Shamrock · Smetiusstr. 17
 
gratis toegang · vrije inloop
 
Nederlands

Onze hersenen moeten in een continu

veranderende omgeving de wereld proberen te begrijpen. Slechts enkele generaties geleden was louter het idee van mensen op de maan, een zakformaat computer of virtuele werelden haast niet te bevatten. Maar ook op kortere tijdschalen worden de hersenen met zeer verschillende omstandigheden geconfronteerd, zoals het wisselen van de seizoenen, reizen door verschillende klimaatzones in een tijdsbestek van enkele uren en de grote verscheidenheid aan nieuwe ervaringen die we iedere dag aan kunnen gaan. Doordat de tijd ontbreekt zich via een langzaam evolutionair proces aan dit soort veranderingen aan te passen, heeft het brein een manier moeten ontwikkelen om het tempo van de wereld om ons heen bij te kunnen benen. Het achterhalen van de fundamentele computationele principes achter zo’n flexibele, effectieve wisselwerking is de voornaamste queeste van de neurowetenschappen. Predictive processing stelt dat alle informatieverwerking door de hersenen kan worden verklaard uitgaande van een enkele essentiële doelstelling: de toekomst voorspellen door een model van de omgeving te creëren. Zo’n model dient niet alleen om toekomstige zintuiglijke stimuli te voorspellen, maar ook de gevolgen van onze acties. Een accuraat wereldmodel stelt het brein in staat zich te beperken tot nieuwe, onverwachte zaken, waardoor de benodigde informatieverwerking drastisch wordt teruggebracht en het zich flexibel en efficiënt aan een continu veranderende wereld kan aanpassen.
 
Bij het Science Café van 12 november zullen Johan Kwisthout en Eelke Spaak, beide van de Radboud Universiteit, ingaan op de implicaties en vragen die voortvloeien uit deze opvatting over hoe het brein werkt. Johan Kwisthout zal zijn theoretische werk presenteren over hoe de hersenen in staat zijn gedurende de kindertijd informatieve modellen van de wereld te vormen en over de mechanismen die het mogelijk maken effectieve voorspellingen te doen. Eelke Spaak probeert door combinatie van verschillende typen neuroimaging data bij te dragen aan de grote vraag hoe in de hersenen, als een gevolg van de onderliggende berekeningen, bewustzijn kan ontstaan. Hiertoe onderzoekt hij elementaire hersenfuncties als werkgeheugen en aandacht in het licht van predictive processing. Tezamen zullen de beide wetenschappers deze editie van het Science Café Nijmegen een brede uiteenzetting geven over fundamentele kwesties met betrekking tot de aard van het menselijk denken. 
Maïté Tjon A Hie

Maïté Tjon A Hie

Seance

Seance