Ga naar: ForumlijstZoekLog In
Laatste bericht
Berichten
Discussies
Forums
 
0
0
Algemeen forum over wetenschap
 
0
0
Geef je ideeen voor, of opmerkingen over het Science Cafe door!
This forum powered by Phorum.
setFetchMode(DB_FETCHMODE_ASSOC); $mainMenuItems = $db->getCol("select pagesid from structure where parentpagesid is null"); $mainItemUrls = array(); foreach ($mainMenuItems as $m) $mainItemUrls[] = $db->getOne("select urlname from pages where id = $m"); foreach ($mainItemUrls as $item) { $href = "?page=$item"; if ($item == "forum") $href = "$item/"; echo "\n"; echo ""; } ?>