18/03 > this is your Brain on Music
               how music is perceived and can affect our minds 

 
                 
                      Rebecca Schaefer          Ashley Burgoyne
 
Music can work magic. Just imagine winding down to some soothing songs after a stressful day or enjoying those bass-heavy tracks during physical exercise. It speaks to our soul and gut. Throughout history, music has played a significant role in human culture. We universally possess the ability to create and respond to music, we move to the rhythm. Nowadays, we have the means to explore the influence of music on our brains using quantitative approaches. Researchers are investigating music itself, modeling melodies, and attempting to predict responses of the audience. What is musicality, and which cognitive and biological mechanisms underlie it? Which music components contribute to memorizing, recalling and playing melodies? Could we somehow harness music as a tool to treat people suffering from various disorders? Only few of the issues which can hopefully be addressed as science progresses.
 
On Monday March 18th in the Science Café Nijmegen, computational musicologist Ashley Burgoyne (UvA) and neuropsychologist Rebecca Schaefer (LU) will discuss (in English) the fascinating science revolving music and the brain. Ashley Burgoyne will share with us his expertise in what makes music stick in your head, putting cognition in relation to harmony and counterpoint. Rebecca Schaefer will tell about her work featuring decoding our music perception and applications of music to health and well-being; from the underlying neural and psychological mechanisms to their practical implementation. This exciting matter will mainly feed our scientific minds, but do not fret; jazz/blues/funk sensation Kuntabund will make sure our musical minds are provided for as well. If this is music to your ears, make sure to tune in!

 
  
                 Cees Leijenhorst                              Kuntabund
 
 
scientists /8h  Rebecca Schaefer (LU) and Ashley Burgoyne (UvA)
music /7h30   Kuntabund
moderator      Cees Leijenhorst
time                Monday March 18th 2019, 8.00/7.30 - 10.00 pm
venue             The Shamrock, Smetiusstraat 17 in Nijmegen
admission      free
language       English
 
 

Links
 
Music has powerful (and visible) effects on the brain
How the brain perceives rhythm
Why we like the music we do 
 
 
Videos

Naar boven

23/04 > Complexe Systemen
                          wetenschap op de rand van chaos
 
 
                   
                        Marten Scheffer     Remco van der Hofstad
 
 
We leven in een complexe wereld waarin alles met alles verbonden is. Waar de wetenschap ons traditioneel veelal via een reductionistische benadering de wereld heeft leren begrijpen, vragen collectieve, emergente fenomenen - zoals klimaat, internet, economie, psyche en allicht ook ruimtetijd - om een ander perspectief; dat van het geheel. Door ze als een netwerk van componenten en interacties te beschouwen, blijken op het oog zeer uiteenlopende complexe systemen aan dezelfde universele wetmatigheden onderhevig! Inzicht hierin kan soms verrassende eigenschappen blootleggen en stelt ons in de gelegenheid accurate voorspellingen en interventies te doen. Is het mogelijk epidemieën af te wenden, criminele netwerken te ontmantelen, depressies en andere ziektes te voorkomen?

Afgelopen decennia hebben onderzoekers van diverse disciplines de fundamenten gelegd voor een nieuwe wetenschap van complexe systemen. Op dinsdag 23 april worden we in het Science Café Nijmegen over deze boeiende ontwikkelingen bijgepraat door twee vooraanstaande wetenschappers op dit gebied. Hoogleraar ecologie en Spinoza laureaat Marten Scheffer (SparcS, WUR) zal ons introduceren in complexe systemen en ingaan op belangrijke verschijnselen als veerkracht en kantelpunten. Aansluitend zal hoogleraar kansrekening Remco van der Hofstad (Eurandom, TUE) ons - op een conceptueel niveau - een kijkje geven in de wiskundige theorie achter deze complexiteit op de grens van orde en chaos.
 
 
 
 
Noteer alvast in je agenda; meer info volgt ...


Naar boven

Science Café data
Het Science Café is komend voorjaar verder open op maandagen 13 mei en 3 juni (onder voorbehoud).

Naar boven