12/09 > Ecolomie?
                    hoe economie en ecologie te reïntegreren
 

              
                          Louise Vet                    Aart de Zeeuw

 
De komende jaren zijn bepalend voor hoe de Aarde het komende millennium eruitziet. Nu zouden wij nog de mogelijkheid hebben de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming te beteugelen. Zodra het 2 graden kantelpunt is bereikt, verandert ons ecosysteem echter van een vriend in een vijand en zullen gebieden als de Zuidpool, de Russische permafrost en het Amazoneregenwoud broeikasgassen gaan uitstoten in plaats van opnemen. Als bijdrage aan de Parijse klimaatdoelstelling zijn deze zomer de hoofdlijnen van een Nederlands klimaatakkoord geschetst. Of wereldwijd tijdig en afdoende wordt gehandeld is zeer de vraag; de mens kan van nature slecht omgaan met dit soort complexe, mondiale lange-termijn problemen. Allicht kunnen wetenschap en technologie hierbij andermaal een doorslaggevende rol spelen en, na welvaart en overexploitatie, ons nu de weg naar duurzame ontwikkeling wijzen. Hoe kunnen we ons economische denken en handelen grondvesten in de realiteit van het aardse ecosysteem?

Woensdag 12 september staat deze vraag centraal in het Nijmeegse Science Café met emeritus hoogleraar Milieueconomie Aart de Zeeuw (TiU) en hoogleraar Ecologie Louise Vet (NIOO, WUR). Aart de Zeeuw zal deze avond zijn uitgebreide expertise delen over de integratie van dynamische ecologische systemen in economische analyses; denk daarbij o.a. aan de waardering van natuurlijke bronnen, de ecosysteemdiensten, en de risicobepaling van kantelpunten. Door o.a. gebruik te maken van speltheorie, gaat hij op zoek naar optimaal management en mogelijke doorbraken in het internationale milieubeleid. Louise Vet, directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie, neemt de natuur als vertrekpunt en bespreekt de lessen die we kunnen leren uit de principes waarop haar ‘economie’ is gebaseerd. Zo pleit ze vurig voor een rigoureus herontwerp van onze economie, met daarbij een centrale rol voor gesloten kringlopen, biodiversiteit en zonne-energie. Optimalisatie, revolutie of een combi; hoe komen we tot een nieuwe, duurzame economie? En hoe ziet deze eruit?

 
 
     Jan Hendriks                               Jet & Femke

 

sprekers       Louise Vet (NIOO & WUR) en Aart de Zeeuw (TiU)
moderator
  Jan Hendriks
live muziek
  Jet & Femke (vanaf 19u30)
tijd               woensdag 12 september 2018, 20u00/19u30 - 22u00
locatie         The Shamrock, Smetiusstraat 17 te Nijmegen
entree         gratis entrée, vrije inloop
voertaal      Nederlands
 
 
 
 
 
Links
 
Maak Nederland koploper in de nieuwe groene economie
open brief van 90 hoogleraren met aanbevelingen voor een nieuwe economie
Klimaatakkoord.nl
overheidssite over het nationale klimaatakkoord
Het Groene Brein - kenniskaarten

info van circulaire economie intermediair tussen wetenschap en bedrijfsleven
Economische waarde van biodiversiteit en ecosysteem
Kennislink artikel over ecosysteemdiensten
Atlas Natuurlijk Kapitaal
Overzicht van het natuurlijk kapitaal van Nederland
Kantelpunten en mismatches in de ecologie
Kennislink artikel over kantelpunten in ecosystemen

Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden
TiU artikel nav de afscheidsrede van Aart de Zeeuw
The Economics of Ecosystems Biodiversity
initiatief tbv de integratie van de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in besluitvorming
 
 
 
 
Video
 
De toepassing van ecologische principes in het NIOO gebouw

De ecosysteemdienstenbenadering voor behoud van biodiversiteit

(De totstandkoming van) het Nederlandse klimaatakkoord


Naar boven

22/10 > Spacetime tangled up in quantum information
 
                  
                         Michael Walter               Dennis Dieks 

The so-called arrow of time does not logically follow from the underlying laws of physics, which work the same going forward in time as in reverse. By those laws, if we knew the paths of all the particles in the universe and flipped them around, sunlight would sink back into the sun. Now, physicists are unveiling a more fundamental source for the arrow of time: energy disperses and objects equilibrate, because of the way elementary particles become interlaced when they interact — a peculiar effect called 'quantum entanglement'. Finally, we can understand why a hot cup of coffee cools down to room temperature: entanglement builds up between the state of the coffee cup and the state of the room, and quantum information is exchanged. Does quantum information then provide a new basis for describing our physical reality? Is the universe one giant information processing machine? And how can we use information theory to better understand complex life systems and even consciousness?

On Monday October 22nd in the Science Café Nijmegen, Michael Walter (UvA, QuSoft) and Dennis Dieks (UU) will discuss (in English) quantum information theory. Michael Walter will discuss his current research which is at the interface between quantum information and physics, elaborating on the mechanisms relating spacetime and entanglement by extending the information-theoretic model of the holographic duality. Dennis Dieks will provide us with his expert insights in the more philosophical approaches, discussing links between spacetime, entanglement and entropy, and between quantum theory and information theory.
 
 
 
More info will follow ...


Naar boven

Science Café data

Het Science Café is komend najaar/winter verder open op maandagen 12 november, 10 december en 11 februari (onder voorbehoud).Naar boven