05/02 > De voetafdruk van ons voedsel
         wat is de ecologische impact? hoe kan het duurzamer? 
 

                
                     Rosalie van Zelm           Charlotte Verburg

 
Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, verstoorde stikstofkringloop ... de ecologische grenzen van de aarde worden overschreden. Eten en drinken zorgt voor ongeveer een derde van alle milieubelasting. Om de ecologische impact van onze productie- en consumptiekeuzes precies in kaart te brengen en strategische, duurzame maatregelen mogelijk te maken, zijn levenscyclusanalyses nodig, compleet van grondstof tot restproduct. Voor de voetafdruk van ons voedsel wordt hierbij onder andere gekeken naar het zoetwaterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Dat vlees erg milieubelastend is, was je waarschijnlijk al wel bekend. Maar wist je dat voor de productie van je eten en drinken je iedere dag zo'n 3500 liter water gebruikt, waarvan 95% buiten Nederland? Onze consumptie veroorzaakt dus schaarste en vervuiling elders.

Op maandagavond 5 februari zijn milieukundigen Rosalie van Zelm (RU) en Charlotte Verburg (UT) te gast in het eerste Science Café van 2018. Door verzameling van wereldwijde kennis en data, de ontwikkeling van methoden en modellen  en zorgvuldig milieukundig boekhouden hebben zij inzicht verworven in de gehele oorzaak-gevolg keten van mens en ecosysteem. In het Science Café zullen ze hun expertise over de voetafdruk van ons voedsel met ons delen en gaan hierbij met name in op emissies en waterverbruik. Koersen we af op een ecologische en humanitaire ramp of lukt het ons te komen tot een duurzame, cyclische economie? En, zo ja, hoe dan? Discussier mee!
 

             
                 Ronald Kleiss                        Niekse

 
Wetenschappers  Rosalie van Zelm (RU) en Charlotte Verburg (UT)
Tijd                      maandag 5 februari 2018, 20u00-22u00 
Locatie                The Shamrock, Smetiusstraat 17 te Nijmegen
Moderator           Ronald Kleiss
Muziek                Niekse (vanaf 19u30)
Entree                 gratis entrée, vrije inloopNaar boven

Science Café data

Het Science Café is deze winter en komend voorjaar verder open op maandagen 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni (onder voorbehoud)Naar boven