6 februari '12 > Het Brein (m/v): stereotype gedragsverschillen verklaard - over invloed van het brein versus omgeving op typisch mannen- en vrouwengedrag


Beeldverslag


 

Aankondiging & info
 


                       
                          Julie Bakker          Iris van Rooij


Ben je een vrouw? En dus emotioneel? Of ben je een man? En dus overwegend rationeel? Hebben vrouwen en mannen inderdaad een ander brein, zoals tegenwoordig wordt gezegd, en vertonen ze daarom zo’n verschillend stereotype gedrag? Dertig jaar geleden leidde alleen deze vraagstelling al tot verontwaardigde reacties. Toen groeide immers het inzicht in de rol van de opvoeding en cultuur als verklaring voor gedrags- en machtsverschillen tussen mannen en vrouwen. Maar recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er wel degelijk geslachtsverschillen bestaan tussen het vrouwelijk en het mannelijk brein. Hoe het precies zit en welke verklaringen er zijn voor de verschillen in genderidentiteit, daarover spreken twee hersenonderzoekers op maandag 6 februari in het Nijmeegse Science Café. Julie Bakker, neuro-endocrinoloog aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, en Iris van Rooij, cognitiewetenschapper aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit, geven op 6 februari een kijkje in de keuken van hun onderzoek en bespreken dit hot issue met elkaar én met het publiek.

De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de invloed van ons brein - en meer specifiek van genen en hormonen - op ons gedrag. Dit heeft veel wetenschappers tot het inzicht gebracht dat onze hersenen onder invloed van genen en hormonen als het ware zijn voorgeprogrammeerd en dat verschillen in gedrag tussen mannen en vrouwen dus in belangrijke mate al voor de geboorte zijn vastgelegd. Dit inzicht laat zich ook aflezen aan de licht provocerende titel van het recente boek van hersenonderzoeker Dick Swaab ‘Wij zijn ons brein’, dat dan ook veel stof heeft doen opwaaien.

Julie Bakker laat aan de hand van dierexperimenteel onderzoek zien hoe geslachtsverschillen in de hersenen ontstaan en bespreekt in het Science Café de stelling dat als het gedrag van dieren beïnvloed wordt door geslachtshormonen, dit bij mensen niet anders zal zijn. Ook Iris van Rooij onderzoekt de relatie tussen gedrag en brein. Maar voor haar verklaren die hersenverschillen niet genoeg. Want hoe verklaren we dan bijvoorbeeld dat er binnen de groep van vrouwen grote verschillen in interesse bestaan? De stellingnames van de twee spreeksters nodigen uit tot discussie.


   
      Paul Voestermans                Mariska Petrovic & In 't Hof


Sprekers        Julie Bakker (NIN) & Iris van Rooij (Donders Instituut, RU)
Tijd              maandag 6 februari 2012, 20u00-22u00 
Locatie          The Shamrock, Smetiusstraat 17 te Nijmegen
Moderator     Paul Voestermans
Live muziek  Mariska Petrovic & In 't Hof (vanaf 19u30)
Entree           gratis

 

Links
 

Venus en Mars
Kennislink artikel over sekseverschillen vanuit evolutionair, cultureel en neurologisch oogpunt
Vraag je vrouw maar waar de sleutels zijn
Kennislink artikel over seksespecifiek gedrag en hormonen
Mars & Venus
Blog van Asha ten Broeke over de wetenschap van sekseverschillen
Alfamannetjes en bètavrouwen
Kennislink artikel over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap
De ware sekse
Labyrint TV aflevering (8 maart 2011) over transgenders o.a. met Julie Bakker


 

Terug