14 maart '16 > Fundamentele natuurkrachten meetkundig verenigd
 
 
                       
                                 Walter van Suijlekom

Afgelopen jaar liet wiskundige Walter van Suijlekom voor het eerst zien hoe niet-commutatieve meetkunde in ieder geval drie van de vier fundamentele natuurkrachten, de elektromagnetische, sterke - en zwakke kernkracht, unificeert. Het bijzondere aan deze nieuwe Grand Unification is dat het bij hogere energieën het Standaard Model vervangt en richting geeft aan een zoektocht naar deeltjes die niet in dat model worden beschreven. Welke nieuwe natuurkunde en deeltjes liggen er in het verschiet? Hoe gaat het verifiëren van het model bij CERN in zijn werk en hoe kan uiteindelijk ook de zwaartekracht in het model worden opgenomen? In het Science Café van maandag 14 maart a.s. gaat Walter van Suijlekom, onderzoeker bij het IMAPP-instituut voor wiskunde, sterrenkunde en deeltjesfysica van de Radboud Universiteit, graag met je in gesprek over de betekenis van deze cruciale stap op weg naar een alomvattende theorie van de natuurkrachten.
 
Al sinds het midden van de vorige eeuw proberen natuurkundigen de zwaartekracht, elektromagnetische kracht en de sterke en zwakke kernkracht te beschrijven als verschijningsvormen van één en dezelfde oerkracht. Dit streven naar eenvoud is met bestaande modellen verre van eenvoudig omdat ze bij het energieniveau waarop unificatie van de natuurkrachten wordt verwacht geen goede voorspellingen meer doen. November vorig jaar lukte het Van Suijlekom en zijn collega’s aan te tonen dat niet-commutatieve meetkunde in staat is het Standaard Model van de elementaire deeltjes te beschrijven en unificatie van de elektromagnetische en kernkrachten wél exact te voorspellen, evenals nieuwe deeltjes bij lagere energieën. Helaas, ook in dit model laat de zwaartekracht zich niet eenvoudig unificeren met de overige natuurkrachten omdat er voor deze kracht bij hogere energieën of kleinere ruimteschalen nog geen goede beschrijving is.
 
Walter van Suijlekom zal in het Science Café een introductie geven over het gebruik van niet-commutatieve meetkunde in de natuurkunde en uitleggen hoe het, in principe, de vier fundamentele natuurkrachten unificeert. Verder zal hij voorbeelden geven van de voorspelde nieuwe deeltjes, waaronder het zogeheten sigmadeeltje, en dieper ingaan op de uitdaging bij CERN het bestaan van de voorspelde deeltjes experimenteel aan te tonen.
 

                  
                  Ronald Kleiss      You Should Get To Know Us


Spreker     Walter van Suijlekom (Radboud Universiteit)
Tijd           maandag 14 maart 2016, 20u00-22u00 
Locatie      The Shamrock, Smetiusstraat 17 te Nijmegen
Moderator Ronald Kleiss
Muziek      
You Should Get To Know Us (vanaf 19u30)
Entree       gratis

 

Links

Schaduwen van de ruimtetijd
NewScientist interview met Walter van Suijlekom
De verenigde natuurkrachten
Kennislink interview met Walter van Suijlekom
Driedubbel Einstein
ANS interview met Walter van Suijlekom
Cruciale stap naar alomvattende theorie van de natuurkrachten
RU persbericht

  

Terug