Aankondiging & info 'Klimaatverandering'

Het klimaat is hot! In drie van de laatste vier seizoenen overtrof de gemiddelde temperatuur ruimschoots de oude recordwaarden van 300 jaar Nederlandse meteorologie. Wereldwijd komen weersextremen als orkanen, hevige neerslag en langdurige droogte steeds vaker voor. Onder wetenschappers groeit er langzamerhand consensus: het klimaat verandert, zeer waarschijnlijk door menselijk toedoen. De gevolgen zijn mogelijk desastreus en een aanpak vereist urgentie. De klimaatproblematiek is echter complex en derhalve onderwerp van verhit debat. Het Science Café van dinsdag 11 september a.s. gaat over de klimaatverandering. Te gast zijn vier experts met wie zal worden gezocht naar een antwoord op vragen als “wat is er precies aan de hand?”, “wat staat ons te wachten?” en “wat kunnen we doen?”.


 Rob van Dorland    Pavel Kabat          Leo Meyer        Hans Labohm

Het klimaat verandert voortdurend onder invloed van diverse natuurlijke factoren waaronder de zonneactiviteit. De sterke temperatuursstijging waargenomen vanaf het midden van de 20e eeuw lijkt echter te moeten worden toegeschreven aan menselijk handelen, met name de uitstoot van broeikasgassen en ontbossing. Wetenschappers verenigd in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties voorspellen voor deze eeuw een aanzienlijke stijging van de temperatuur en het zeeniveau. Eén van hen is klimatoloog Rob van Dorland (KNMI). Hij zal op 11 september uitweiden over de oorzaken en scenario’s van klimaatverandering en hoe deze gerelateerd zijn volgens de IPCC modellen.

Een temperatuursstijging van enkele graden heeft enorme consequenties voor natuur, mens en economie. Het smelten van pool- en gletsjerijs veroorzaakt overstromingen, waar op andere plaatsen juist een watertekort of hongersnood dreigt. Ecosystemen zullen veranderen, wat zowel winnaars als verliezers oplevert. Met zijn multidisciplinair onderzoeksteam brengt hoogleraar klimaathydrologie Pavel Kabat (Wageningen UR) de gevolgen van klimaatverandering in kaart.

De mogelijkheden tot een aanpak worden bestudeerd door een aparte werkgroep van het IPCC. Het hoofd van haar Technical Support Unit Leo Meyer (Milieu- en Natuurplanbureau) zal de plannen uit de doeken komen doen in het Science Café. Sleutelwoorden hierbij zijn ‘broeikasgasreductie’ en ‘adaptatie’. Een stabilisatie van de temperatuur op een aanvaardbaar niveau lijkt haalbaar, mits er globaal en voortvarend te werk wordt gegaan. Dit blijkt, mede door grote belangenverschillen, allerminst eenvoudig!

Het klimaat laat zich maar moeilijk doorgronden. Gezien de grote impact is een kritische houding ten opzichte van geformuleerde conclusies dan ook van belang. Publicist en IPCC expert reviewer Hans Labohm zet vraagtekens o.a. bij de menselijke broeikashypothese en de politieke en economische aspecten van het klimaatverdrag van Kyoto.

                         
                     Paul Voestermans    The Trashures

Het Science Café Nijmegen vindt deze keer plaats in café Van Buren aan de Molenstraat 89 te Nijmegen. Paul Voestermans is weer op zijn authentieke wijze je leidsman. De aanvang is om 20.00 uur, maar al vanaf 19.30 is er live muziek van The Trashures. De entree is gratis.

 

Internationale Conferentie: Climate changes Spatial Planning

Het Science Cafe is aan de vooravond van de internationale conferentie over klimaatverandering 'Climate changes Spatial Planning' op 12 en 13 september a.s. in het World Forum Convention Center te Den Haag. Deze conferentie is vrij toegankelijk voor geinteresseerden. Wil je meer weten over de nieuwste inzichten m.b.t. klimaatverandering, klik dan het onderstaand plaatje aan voor het programma van de conferentie en om je gratis te registreren (deadline 5 september!).

    

 

Links

Klimaatportaal
gezamenlijke portaal van Nederlandse klimaatkennis instituten
Klimaat voor Ruimte
website van het publiek-privaat kennisprogramma Klimaat voor Ruimte

Klimaatverandering
KNMI dossier met wetenschappelijk klimaatnieuws en achtergronden
IPCC
website van het Intergovernmental Panel on Climate Change
Stichting Klimaat
'klimaatsceptische' website
Klimaat
VPRO Noorderlicht webdoc met wetenschappelijk klimaatnieuws
Klimaatverandering
NOS dossier met klimaatnieuws en achtergronden
An Inconvenient Truth (AIT)
website van Al Gore's documentairefilm over klimaatverandering
The Great Global Warming Swindle
Channel 4 website over de documentaire met wetenschappelijke kritiek op AIT
Hier
gezamenlijke website van maatschappelijke instanties in actie tegen klimaatverandering
Weerwoord
forum over weer en klimaat

 

Science Café 11 september 2007

Een beeldverslag van de Science Café avond van 11 september over klimaatverandering.

  
 
  
 
  

 

Terug